Apati

  • Vil antidepressiva hjelpe?

    Først av alt, hva er depresjon? Det er en psykologisk lidelse preget av en forverring av humøret, en manglende evne til å oppleve glede og motorisk retardasjon. Depresjon ledsages av en reduksjon i selvtillit, tap av interesse for livet og vanlige aktiviteter.

  • Behaviorism: hovedbestemmelser, representanter og retninger

    Hva tror du er essensen av en person? Vi tror du er enig i at personlighet manifesterer seg tydeligst i handlinger og handlinger. Alle mennesker starter dagen og bruker den på forskjellige måter, kommuniserer med andre på forskjellige måter, gjør arbeid og tilbringer fritiden på forskjellige måter, reagerer annerledes på andre menneskers livsforhold og handlinger.

  • Hva forårsaker schizofreni: biologi og psykologi

    Schizofreni kan kalles en av de mest mystiske sykdommene. Dens symptomer midt i prosessen er varierte og spesifikke, mens begynnelsen er vag og vag, har ikke spesifikke indikasjoner.